ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιμέρας 4, Καλαμαριά
55132, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 486555
Ε. info@rovasdevelopment.com